top of page
הרצאה על תזונה בריאה
הרצאה על תזונה בריאה

תזונה לאריכות ימים

הסודות לאריכות ימים של אנשי האזורים הכחולים

"אזור כחול" הוא אזור שבו אנשים חיים שנים רבות יותר, אזור שבו אנשים שומרים על בריאות וחיוניות גם בגיל 80, 90 ואפילו 100. בהרצאה נגלה מה הם הסודות לאריכות ימים של אנשי האזורים הכחולים ונבין הלכה למעשה איך ניתן לשלב אותם בחיינו ובכך לזכות באריכות ימים. בהרצאה גם נלמד מה היא התזונה האופטימלית לאריכות ימים, כי עם עובדות והוכחות - לא מתווכחים!

הרצאה על תזונה לאריכות ימים
bottom of page